Pravno obvestilo in zasebnost

Osebni podatki

Podatki o upravljalcu

Upravljalec osebnih podatkov je IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana,

e-naslov: info@ipf.si, (v nadaljevanju: IPF, k.o.)

Katere podatke zbiramo in namen obdelave

Zbiramo izključno podatek, ki se ste ga vnesli v vnosno polje (t.j. e-mail). Poleg podatkov v vnosnem polju se bo zabeležil IP naslov računalnika, iz katerega ste naredili prijavo.

Podatke zbiramo oz. obdelujemo za namen pošiljanja EhoNovic.si - interno spletno glasilo/novice in obvestila s področja glasbe, kreativne lastnine in intelektualne lastnine. S prijavo na e-novice podajate svojo privolitev k obdelavi za navedeni namen.

Preklic soglasja

Kadarkoli lahko svojo privolitev za prejemanje e-novic tudi prekličete, in sicer tako, da nam svoj preklic sporočite na elektronski naslov info@ipf.si.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bomo zbrane osebne podatke za ta namen takoj prenehali obdelovati.

Uporaba podatkov

Vaših osebnih podatkov ne bomo delili z nikomer.

 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

IPF, k.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahtevate, da vam IPF, k.o.:

  • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
  • omogoči vpogled do osebnih podatkov,
  • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
  • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
  • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov,
  • omogoči pravico do omejitve obdelave,
  • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
  • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
  • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

 

Vse pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo upravljavcu IPF, k.o., ki jo pošljete na elektronski naslov info@ipf.si ali na naslov IPF, k.o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. IPF, k.o se zavezuje, da bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Kontakt

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na naslov: pooblascenec.GDPR@ipf.si.

Naša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov vam bo odgovorila tudi na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki.

Obdobje hrambe

Vaše podatke bodo hranili, dokler ne boste vaše soglasje za prejemanje e-novic pisno preklicali ali podali zahtevo za izbris.

Uporabniki podatkov

Vse osebne podatke, zbrane na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci IPF, k.o.. Osebni podatki posameznika se bodo po potrebi razkrili le (pogodbenim) obdelovalcem podatkov, in sicer ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme oz. administratorju in skrbniku spletne strani.

Varnost podatkov

IPF, k.o., sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki, spoštuje vašo pravico do zasebnosti in se zavezuje, k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh osebnih podatkov uporabnika ter stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov, vse v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Osebni podatki in kontaktne informacije ne bodo uporabljene v druge namene. IPF, k.o. bo storil vse, da bodo osebni podatki zaščiteni pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki so podrobneje opredeljeni tudi v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.

Omejitev odgovornosti

Spletne strani, objavljene pod domeno ehonovice.si, so objavljene z namenom dostopa članov IPF, k.o. in zainteresirane javnosti do informacij o glasbi, glasbeni industriji in intelektualne lastnine. Vsebine spletnega mesta so izključno informativnega značaja. IPF ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na tem spletnem mestu.

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh ehonovice.si, so last IPF, k.o., razen v primeru, če to ni posebej navedeno.

IPF si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino. IPF skuša z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. IPF si pridržujemo pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme in druge zlorabe so prepovedane.

Avtorska pravica

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorski ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedeno Ehonovice.si.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Ljubljana, maj 2018