AEPO-ARTIS pozdravlja resolucijo Evropskega parlamenta o "položaju ustvarjalcev in okrevanju EU"

»Ko gre za ustvarjalce - avtorje in izvajalce – stojimo skupaj kot eno,« Monica Semedo (na sliki)

S temi besedami je luksemburška evropska poslanka Monica Semedo predstavila svoje poročilo »Položaj ustvarjalcev in okrevanje EU«, ki vsebuje predlog resolucije Parlamenta, tik preden je bil z veliko večino sprejet. S tem glasovanjem se končuje dolg postopek, ki ga je začel odbor CULT, v prizadevanju za posodobitev resolucije iz septembra 2020 o kulturni obnovi Evrope.

AEPO-ARTIS pozdravlja izid, saj resolucija državam članicam in Komisiji pošilja močan signal. Medtem ko je bila resolucija iz leta 2020 še vedno omejena na poudarjanje potrebe po izboljšanju delovnih pogojev kulturnih in ustvarjalnih delavcev, resolucija iz leta 2021 posebej obravnava vlogo direktiv o avtorskih pravicah pri okrevanju evropskega kulturnega sektorja. S tem večkrat poudarja načelo ustreznega plačila za izvajalce.

Poudarek na pravičnem plačilu za ustvarjalce je bil del posredovanja več poslancev Evropskega parlamenta, jasno pa je povedal tudi komisar Nicolas Schmit (zaposlitev in socialne pravice), ko je rekel: „Na regulativni ravni naj spomnimo tudi, da morajo nova pravila o avtorskih pravicah zagotoviti, da so ustvarjalci pošteno plačani, tudi v digitalnem prostoru."

Čeprav ni zavezujoča, so v AEPO-ARTIS prepričani, da je ta resolucija dodana vrednost njihovim  članom, ki delujejo v državah, ki še niso dokončale procesa implementacije. Takoj, ko bo resolucija uradno objavljena, bo AEPO-ARTIS stopil v stik z vsemi vladami, ki morajo še zaključiti postopek implementacije, s sporočilom, da so pozvane.

Sklep je bil sprejet z veliko večino, 543 glasov za, le 50 proti in 107 vzdržanih.