Google objavil študijo o pomenu YouTuba za glasbeno industrijo

Google je spričo mnogih študij, ki so pokazale, kako YouTube ne deluje vprid glasbene industrije, objavil svojo študijo. Ta kaže na to, kakšen pomen ima platforma za generiranje prodaje v glasbeni industriji in koliko pripomore k odvračanju uporabnikov od uporabe nelegalnih spletnih glasbenih strani. Kreativna industrija študiji oporeka in opozarja na škodo, ki jo YouTube z omogočanjem nelegalno pridobljenih avtorskih vsebin povzroča ustvarjalcem.

Študijo Pomen YouTuba za glasbeno industrijo je pripravilo podjetje RBB Economics. V njej je v treh letih sodelovalo 1500 anketirancev, preverjali so (upo)rabo 5000 skladb na glasbenih platformah v Nemčiji, Italiji, Franciji in Veliki Britaniji. Patrick Simith, partner v podjetju RBB Economics, je povedal, da prva študija obravnava pojav »kanibalizacije«, sledile ji bodo pa še druge: »Naša študija obravnava vprašanje kanibalizacije in ugotovili smo, da odsotnost glasbe na YouTubu generira večjo uporabo glasbe na piratskih straneh, kanalih z nižjo dodano vrednostjo (npr. radio, televizija) in deljenje vsebin med uporabniki samimi.

Kaj se zgodi po umiku glasbe z YouTuba?
V študiji so ugotovili, da umik glasbe z YouTuba povzroči, da kar 85 % uporabnikov te vsebine poišče na televiziji, radiih ali spletnih radiih, ki prispevajo manj v glasbeno industrijo kot spletni velikan. Prav tako naj bi se ob umiku določene glasbe za 29 % povečalo poslušanje piratskih vsebin, med tem ko bi 20 % zahtevnejših uporabnikov (to je nekdo, ki gleda glasbene videe več kot 20 ur na mesec) glasbo poiskalo na platformah za pretočno glasbo (v Veliki Britaniji npr. 19 % in v Franciji 12 %).

Primer Nemčije
Raziskava je prav tako obravnavala primer Nemčije, kjer je dolgoletni spor med nemško kolektivno organizacijo za zaščito pravic glasbenih izvajalcev GEMA in YouTubom rezultiral v nedostopnosti marsikatere skladbe na tej platformi. Ugotovili so, da umik glasbe ni imel nikakršnega vpliva na povečanje zahtev po pretočnosti te glasbe na tovrstnih platformah.

Glasbena industrija odgovarja
Raziskavo so z zanimanjem preučili v svetovnem združenju fonogramske industrije IFPI, kjer so poudarili, da spletni velikan z njo odvrača pozornost od ključnega problema – vrnitve pridobljenih sredstev z nadomestili v glasbeno industrijo. YouTube se pri tem sklicuje na dejstvo, da vsebine nalagajo uporabniki sami in tako zanje ni odgovoren. Tako je, po mnenju IFPI, eden glavnih krivcev za pojav »Value gap«, ki pomeni razliko med prihodki, ustvarjenimi z dajanjem vsebin na voljo javnosti, in nadomestili, ki jih plačuje nazaj v kreativno industrijo.

Vir: billboard.com