Kdo mora plačevati RTV prispevek?

Vir: Dnevnik, Urška Rus

Tiste, ki so doslej plačevali samo RTV-prispevek za radijski program, bo javni zavod ta teden pozval, naj podajo izjavo, da doma nimajo naprave za sprejem TV-signala po internetu. Resnicoljubnost takšnih izjav lahko preverijo tržni inšpektorji.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija že od uveljavitve določa, da se kot sprejemnik šteje vsaka naprava, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov. Mednje sodita tudi računalnik in pametni telefon, saj je mogoče poslušati in gledati programe RTV Slovenija tudi prek spleta.

 

 

RTV Slovenija ima torej že od leta 2005 zakonsko podlago za zaračunavanje RTV-prispevka vsem, ki imajo v lasti bodisi pametni telefon bodisi tablični ali osebni računalnik. Ker pa so bile nekatere televizijske programske vsebine zaradi zaščite avtorskih pravic prek interneta nedostopne, je RTV Slovenija v teh primerih doslej obračunavala le prispevek za radijske sprejemnike, ki znaša 3,77 evra.

12,75 € MESEČNEGA RTV-PRISPEVKA morajo plačati gospodinjstva, ki lahko prek televizijskega sprejemnika, pametnega telefona ali računalnika spremljajo RTV-programe.

Poziv bo prejelo 25.OOO gospodinjstev Z minulim mesecem so v zavodu zagotovili vse pravice za vzporedno predvajanje prek spleta, kar pomeni, da se lahko vsi programi TV Slovenija prek interneta predvajajo brez prekinitev. »S tem je izpolnjen pogoj, da se lahko RTV-prispevek v višini 12,75 evra obračuna tudi uporabnikom interneta oziroma računalnikov in pametnih telefonov ne glede na to, da dejansko ne posedujejo televizije,« so nam pojasnili v javnem zavodu, ki ga vodi generalni direktor Igor Kadunc.

Celoten članek si lahko preberete v Dnevniku.