Novo dovoljenje IPF, k.o. za kolektivno upravljanje pravic filmskih producentov in izvajalcev na videogramih

Na IPF ves čas stremimo k učinkovitemu upravljanju in spoštovanju pravic ustvarjalcev varovanih del. Z veseljem vam sporočamo, da smo na podlagi naše vloge v mesecu oktobru od Urada RS za intelektualno lastnino prejeli novo dovoljenje št. 31223-2/2023-14 z dne 23. 10. 2023 za kolektivno upravljanje pravic izvajalcev na videogramih in filmskih producentov.

 

Z dovoljenjem smo razširili področje upravljanja pravic, ki smo jih do sedaj upravljali le za izvajalce na fonogramih in proizvajalce fonogramov, še na izvajalce na videogramih in filmske producente.

 

Na podlagi novo izdanega dovoljenja bo IPF, k.o. kolektivno upravljal:

  1. pravice izvajalcev do primernega nadomestila za vsakokratno radiodifuzno oddajanje ali kakšno drugo obliko priobčitve javnosti videogramov z njihovimi izvedbami:
    • za izvedbe izvajalcev glasbenih del, ki so vključene v avdiovizualno delo,
    • za izvedbe izvajalcev filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za avdiovizualno delo in
    • za vse izvedbe izvajalcev v kratkih glasbenih videofilmih (glasbenih videospotih) ne glede na čas njihovega trajanja;

 

  1. pravice filmskih producentov do primernega nadomestila za vsakokratno radiodifuzno oddajanje ali kakšno drugo obliko priobčitve javnosti videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi (glasbenimi videospoti) ne glede na čas njihovega trajanja.

 

Veseli nas, da je Urad RS za intelektualno lastnino na podlagi naše zahteve oz. vloge za upravljanje novih pravic izdal to dovoljenje skoraj natanko v enem letu po začetku veljave novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in tako poskrbel za hiter začetek upravljanja novih pravic, ki so bile z novelo prvič uvedene v slovensko zakonodajo. Prav tako nas veseli, da bomo na podlagi novo pridobljenega dovoljenja upravljali pravice na še eni vrsti del (videogrami) in za dodatni skupini imetnikov sorodnih pravic (izvajalci na videogramih in filmski producenti), ki bosta za uporabo svojih del začeli prejemati primerna nadomestila.

 

Imetniki pravic na videogramih boste v naslednjih tednih povabljeni k registraciji vašega repertoarja, ki jo boste najlažje opravili z elektronskim obrazcem v naših administrativnih spletnih straneh ADMISS. V naslednjih mesecih nas čakajo določitve tarif za priobčitev javnosti videogramov, ki jim bo sledil začetek zbiranja nadomestil. Le-ta bomo prvič razdelili skladno z zakonskimi roki, to je najkasneje do konca septembra 2025.

 

IPF, k.o. s širjenjem področja upravljanja pravic postaja še močnejša organizacija, katere glavna skrb so imetniki pravic.