Novo in prvo združenje imetnikov pravic

V letu 2016 je zaživelo Združenje imetnikov pravic ali krajše ZIP. Ta civilnodružbena platforma je namenjena združevanju, sodelovanju in skupnemu delovanju vseh imetnikov pravic s področja kulturnih in ustvarjalnih industrij. Glavni cilj združenja bo spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja ustvarjalnosti in avtorskih pravic, izobraževanje uporabnikov vsebin, opozarjanje na nepravilnosti in kršitve ter ustvarjanje okolja za legalne dostope do zaščitnih vsebin.

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer so različne, avtorsko zaščitene vsebine, brez posledic prosto dostopne na različnih spletnih platformah. Tako lahko domala vsakdo, ki ima računalnik, internet in malo znanja, na svoj disk prenese skladbe, filme, knjige … V Evropi ta praksa postaja preteklost, zato je v Sloveniji letos nastalo Združenje ZIP: »Ugotovili smo, da so razmere alarmantne in da kličejo po povezovanju ter reševanju. Samo, če se bomo povezali in skupaj nastopili proti legalni kraji del ustvarjalne industrije, bomo lahko uspešni,« razmišljajo v združenju.

Čaka jih veliko dela
Delovna področja ZIP-a bodo usmerjena v več smeri. Zajemajo izobraževanje ciljnih in širše javnosti o pravilih in pomenu varstva avtorskih pravic in s tem povezano spodbujanje spoštovanja pravic. Pomemben del dejavnosti bo usmerjen v ugotavljanje kršitev avtorskih pravic na trgu ter onemogočanje in preprečevanje kršitev avtorskih pravic. Prav tako bodo dejavnosti namenjene usmerjanju uporabnikov k legalnim vsebinam, kar ima za končni cilj ustvarjanje okolja, ki bo omogočalo vzpostavitev zakonitega sistema trženja avtorskih del.

Nelegalne dejavnosti na področju glasbe na spletu v letu 2015. 

 

V boj proti kršiteljem
Zagotovo bo za učinkovito zaščito pravic najpomembnejše ugotavljanje kršitev. Tako bodo vzpostavili mehanizme za sledenje kršitvam na spletu, kot so: nelegalne izmenjave datotek (torrent), nelegalen streaming, nelegalen dostop do on demand sistemov ipd. Prav tako bodo izvajali sledenje oglaševalcem na nelegalnih spletnih straneh, nelegalni prodaji mehanskih nosilcev z varovano vsebino, kršitvam v radijskih in televizijskih programih ter prepoznavanje kršiteljev. Po ugotovljenih nepravilnostih bodo kršitelje opozarjali na njihovo nelegalno početje in uporabnike usmerjali na legalne platforme, ki ponujajo iste vsebine ter avtorjem in izvajalcem zagotavljajo ustrezno nadomestilo za uporabo zaščitenih del.

Kdo so člani ZIP?
DRUŠTVO FILMSKI PRODUCENTI SLOVENIJE
DRUŠTVO SLOVENSKIH REŽISERJEV
ZDRUŽENJE FILMSKIH SNEMALCEV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE FONOGRAMSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE
ZVEZA SINDIKATOV VSEH GLASBENIKOV SLOVENIJE, SINDIKAT GLOSA SKG – SINDIKALNA KONFERENCA GLASBENIKOV
DRUŠTVO SLOVENSKEGA ANIMIRANEGA FILMA
SIPA, ZDRUŽENJE ZA ZAŠČITO INTERESOV GLASBENIH ZALOŽNIKOV – GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE
ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC AVTORJEV, IZVAJALCEV IN PRODUCENTOV AVDIOVIZUALNIH DEL SLOVENIJE (AIPA)
ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV SLOVENIJE (IPF)
ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO NOVINARJEV SLOVENIJE
DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV
SAZOR – SLOVENSKA AVTORSKA IN ZALOŽNIŠKA ORGANIZACIJA ZA PRAVICE REPRODUCIRANJA GIZ, ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE
ZVEZA LIKOVNIH UMETNIKOV

K včlanitvi smo povabili še naslednje in želimo si njihovega sodelovanja:
ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE
DRUŠTVO NOVINARJEV SLOVENIJE
DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV
SAZOR - SLOVENSKA AVTORSKA IN ZALOŽNIŠKA ORGANIZACIJA ZA PRAVICE REPRODUCIRANJA
GIZ - ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE
ZVEZA LIKOVNIH UMETNIKOV