Podpis peticije za pravičnejši internet!

Koalicija za pravičnejši internet, ki predstavlja preko 500 000 glasbenikov, pevcev, igralcev, plesalcev in drugih nastopajočih umetnikov, sporoča članom Evropskega parlamenta, naj pohitijo s svojo končno odločitvijo v zvezi s sprejetjem Evropske direktive.

Tretje poglavje omenjene direktive vključuje določbe, ki predstavljajo prvi in ​​spodbudni korak v pravo smer, saj poskušajo povečati preglednost pogodbenih odnosov in povečati prvotno dogovorjeno nadomestilo, pogosto komaj kaj več kot simbolično, s poznejšimi prihodki. Najpomembneje v tristranskem kompromisu pa je določilo, da mora biti plačilo izvajalcev sorazmerno s prihodki od izkoriščanja njihovega dela ter da morajo biti pavšalna plačila izjema in ne pravilo.

Danes večina izvajalcev ni primerno ovrednotena za izkoriščanje njihovih izvedb v prenosih platform, kot so iTunes, Spotify, Amazon Prime in Netflix. Z nekaj pogajalske moči pogosto nimajo druge izbire, kot da prenesejo vse finančne pravice v zameno za enkratno plačilo in ne glede na to, kako uspešen je streaming na koncu. V skladu s 14. Členom osnutka Direktive o avtorskih pravicah morajo izvajalci zdaj prejeti ustrezno in sorazmerno plačilo, tudi za spletno izkoriščanje.

Države članice bodo pri izvajanju te nove določbe v svojih nacionalnih pravnih sistemih odgovorne za to, da bodo izvajalci končno dobili pravičen delež prihodkov, ustvarjenih z izkoriščanjem njihovega dela. V ta namen direktiva jasno navaja, da se lahko države članice zanašajo na različne obstoječe ali na novo uvedene mehanizme, vključno s kolektivnimi pogajanji in drugimi mehanizmi.

Koalicija FAIR INTERNET poziva države članice, da dosežejo cilj z uvedbo pravice do plačila za izvajalce, ki jih plačujejo spletne platforme.

Peticijo lahko preko spleta podpišete tukaj.