Poziv ob prenosu Direktive (EU) 2019/790 v slovenski pravni red

Foto: ©AP Images/European Union-EP 

Sindikat kulture in narave Slovenije GLOSA in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije sta na Direktorat za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na Urad RS za intelektualno lastnino naslovili dopis v zvezi z mnenjem o nacionalni implementaciji Direktive (EU) Evropskega parlamenta in Sveta, o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki ga je pripravila Raquel Xalabarder, vodja katedre za intelektualno lastnino na Univerzi Oberta de Catalunya (UOC), vezano predvsem na načelo primernega in sorazmernega plačila iz 18. člena direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

V desetih točkah so izpostavili najpomembnejše zaključke, prejemnike pa pozvali, da dokument preučijo in zaključke v največji možni meri upoštevajo pri prenosu direktive v naš pravni red.