Vedno večja moč pretočne glasbe

Podjetje MIDiA Research zaključuje z letno raziskavo stanja v pretočnih glasbenih vsebinah (streaming). Predstavljamo prve podatke, ki razkrivajo, katere aplikacije za pretočne vsebine so najbolj priljubljene in katere založbe prejmejo s tega naslova največ nadomestil.

Število uporabnikov je samo eden od vidikov uspešnost ponudnikov pretočnih storitev v glasbi. Po eni strani kažejo na komercialni uspeh aplikacij, po drugi strani pa povedo malo o aktivnostih baze uporabnikov. Prav zato vsi večji ponudniki vsako četrtletje posebej spremljajo število aktivnih uporabnikov, vendar v dobi dnevnih in tedenskih sprememb v uporabi, takšna metodologija ni več ustrezna. Prav zato MIDia Research v svoji raziskavi uporablja tedensko merjenje aktivnih uporabnikov. Po tej metodologiji sta največja ponudnika pretočnih vsebin na osnovi tedenskega merjenja aktivnih uporabnikov Youtube (25,1 %) in Spotify (16,3 %). Sledita Spotify z 2,3 % in Google Play Music s 5,5 %.

Rast nadomestil v 2016
Pretočna glasba je v letu 2016 glasbeni industriji končno zagotovila ustrezno višino nadomestil. Ta so v primerjavi z letom 2015 zrasla za 6 % na 1,6 milijarde dolarjev, kar je za industrijo primerna kompenzacija pri upadu nakupov fizičnih nosilcev zvoka (0,6 milijarde dolarjev prihodkov v 2016) in nalaganja (downloada) glasbe. Pretočna glasba je tako v letu 2016 predstavljala 33 % prihodkov založb. Rast višine nadomestil se je nadaljevala tudi v prvem četrtletju leta 2017, ko so nadomestila znašala 1,1 milijarde dolarjev, kar je 35-% rast glede na prvo četrtletje leta 2016.

Več nadomestil tudi za neodvisne
Založbe so zaradi zgoraj navedenih podatkov vedno bolj odvisne od pretočne glasbe. Po višini izplačil prednjačijo globalni velikani, nadomestila pa rastejo tudi neodvisnim založbam. Zastopnik neodvisnih založb, ustanova Merlin je v zadnjih 12 mesecih neodvisni založbam izplačala 300 milijonov dolarjev nadomestil. V primerjavi z aprilom leta 2012 se je višina nadomestil v aprilu 2017 povečala za kar 800 % na 36 milijonov dolarjev.


Vir: musicindustryblog