Za enake pogoje na trgu digitalne glasbe

Avtorji za uporabo svojih del na digitalnih platformah prejemajo različna nadomestila. Največjo težavo predstavljajo tiste, kamor uporabniki sami nalagajo vsebine, platforme pa nato z njimi služijo. Pojav je poznan kot value gap, srž problema pa sta Youtube in Soundcloud. Mednarodno združenje fonogramske industrije (IFPI) zato podpira predlagano rešitev Evropske komisije za znižanje razlike v vrednosti med nadomestili, ki jih avtorji dobijo za uporabo svojih del, in prihodki, ki jih digitalne platforme zaračunajo uporabnikom.

Glavno težavo pri Value Gapu predstavljajo digitalne platforme, na katerih uporabniki sami nalagajo vsebine (User Uploaded Content – UUC), kot sta Youtube in Soundcloud, saj do avtorjev in lastnikov pravic ne delujejo transparentno. UUC platforme, prek katerih se posluša največ glasbe na svetu, namreč ne plačujejo ustreznih nadomestil glede na število uporabnikov.

Ustvarjalec ima več od streminga
UUC platforme imajo več kot milijardo uporabnikov, od česar npr. v Evropi 82 odstotkov uporabnikov posluša glasbo. Predlani so UUC za uporabe glasbe globalno upravičencem plačale le 571 milijonov dolarjev. Digitalne platforme, ki delujejo po principu naročnine za “streamanje” glasbe (npr. Spotify, Deezer), pa so pri približno 68 milijonov uporabnikih plačale 1,8 milijarde dolarjev nadomestil upravičencem. Da je tu nekaj narobe, govori podatek, da vodilna spletna storitev za poslušanje glasbe v Evropi Spotify ustvari 16 evrov prihodka na uporabnika, You Tube pa uradno le en evro.

Kaj so izgovori slabih plačnikov?
Izgovor predstavnikov UUC platform je, “da ponujajo samo tehnično platformo, medtem ko so za vsebino odgovorni nalagalci vsebin, kar pomeni, da UUC platforme padejo pod pristojnosti direktive o e-trgovanju in so pod t.i. varnimi pristani (safe harbours)”. Ustvarjalci in lastniki vsebin pa imajo zaradi te dikcije pred seboj samo slabe opcije, in sicer da sprejmejo pogoje in dobijo karkoli jim pač ponudijo ali pa gredo v tožbe za umik njihovih vsebin oz. iztožijo nadomestila. To pa je dolgotrajen in drag postopek z negotovim rezultatom, saj so doslej sodišča v državah EU glede na različno zakonodajo različno razsodila.

Evropa želi rešiti problem
Evropski parlament je pozval Evropsko komisijo, naj preuči možnosti za ureditev sistema, ki bi ob prenosu vsebin na digitalne platforme omogočal avtorjem, izvajalcem in imetnikom pravic pridobitev pravičnega nadomestila za uporabo njihovih del, in sicer brez vpliva na različne inovacije na področju digitalnih platform. Predlagana direktiva, predvsem 13. člen in uvodne izjave 37-39, bo po ocenah IFPI pomagala pri premagovanju Value Gapa, saj npr. uvodna izjava 38 pojasnjuje, da so UUC platforme odgovorne za vsebine, naložene na njihov sistem, če igrajo “aktivno vlogo” pri komunikaciji z javnostjo. Kot “aktivna vloga” se med drugim štejeta optimiziranje prezentacij in promoviranje, kar največje UUC platforme počnejo.

Vir in več informacij: Združenje fonogramske industrije Slovenije