Ženske in intelektualna lastnina osrednja tema Svetovnega dneva intelektualne lastnine

Svetovni dan intelektualne lastnine, ki je 26. aprila, praznujejo vse države članice Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (World Intellectual Property Organization – WIPO), med njimi je tudi Slovenija.

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva intelektualne lastnine bodo ženske ustvarjalke, izumiteljice in podjetnice. Potekal bo pod sloganom “Ženske in intelektualna lastnina: pospeševanje inovativnosti in ustvarjalnosti”. 

Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino je v okviru teme letošnje kampanje pripravil video natečaj, kjer je v ospredje postavil izjemne uspehe in preboje žensk izumiteljic, ustvarjalk in podjetnic. Poudarek je na izzivih deklet in žensk s celotnega sveta, ki sooblikujejo svet s svojo domišljijo, iznajdljivostjo in trdim delom, a se pogosto soočajo s težavami pri dostopu do znanja, veščin, virov in podpore, ki jih potrebujejo za uspeh.

Cilj svetovnega dneva intelektualne lastnine je ozaveščanje o pomembnosti varstva pravic intelektualne lastnine za krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti in počastitev prispevka izumiteljev in umetnikov k razvoju družb po vsem svetu.

Intelektualna lastnina se nanaša na stvaritve: izume, literarna in umetniška dela, slike, filme in drugo ter prav tako glasba. In tudi glasba je postavljena pred nove izzive ali tveganja, kot so kraja intelektualne lastnine ali npr. umetna inteligenca.