Odprava diskriminacije glasbenih izvajalcev na posnetih glasbenih delih

GLOSA, Sindikat kulture in narave Slovenije, je na ministrstva in poslance DZ Slovenije naslovil predlog sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, s katerim želijo odpraviti diskriminacijo glasbenih izvajalcev na posnetih glasbenih delih.

Predlagatelj Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) v 3. členu na novo ureja obvezno kolektivno upravljanje, in sicer tako, da za 5. točko dodaja novo 6. točko, ki se glasi:

»6. pravico do nadomestila za priobčitev javnosti avdiovizualnih del in videogramov ter na njih posnetih izvedb, razen pravic filmskih producentov iz 29. in 30. člena ZASP«.

S tem predlagatelj izvajalcem posnetih izvedb v avdiovizualnih delih in videogramih omogoča obvezno kolektivno upravljanje njihovih pravic. Za izvajalce na posnetih glasbenih delih pa takšnega urejanja ne omogoča, s čimer postavlja le-te v neenak položaj. Zlasti se to kaže v implementaciji nove pravice do nadomestila v okviru storitve deljenja vsebin na spletu, ki jo ureja 76. člen predloga sprememb.

Pravica do nadomestila v okviru storitev deljenja vsebin na spletu se namreč lahko v praksi dejansko upravlja le preko kolektivne organizacije. V primeru, da nov zakon za to pravico ne bo predvidel obveznega kolektivnega upravljanja tudi za izvajalce na posnetih glasbenih delih, bo s tem izvajalcem preprosto onemogočeno upravljanje te pravice.

Ker je predlagatelj kolektivno upravljanje omogočil le izvajalcem posnetih izvedb na avdiovizualnih delih in videogramih, medtem ko izvajalcem posnetih izvedb glasbenih del tega upravičenja ne priznava, jih je postavil v diskriminacijski oziroma neenakopraven položaj, kar grobo krši načelo enakosti pred zakonom.