Razpis za subvencioniranje produkcije novih skladb

Sindikata ZSVGS in Glosa SKG sta objavila razpis za subvencioniranje nove produkcije avdio posnetkov – skladb. Na razpis lahko prijavite skladbe, ki so bile od 1. 10. 2017 do 28. 9. 2018 izdane na uradnem nosilcu zvoka ali so bile v tem času vsaj enkrat javno predvajane na eni izmed slovenskih radijskih ali televizijskih postaj oziroma na javni prireditvi. Rok za prijavo je 28. september 2018.

ZSVGS želi v sodelovanju z reprezentativnim sindikatom Glosa SKG spodbuditi kulturno-umetniško ustvarjanje in razširjanja novih avtorskih del. V sindikatih poudarjajo, da je projekt namenjen slovenskim izvajalcem popularne zabavne in narodno-zabavne glasbe (ansamblom, glasbenim skupinam in pevcem solistom), ki so v razpisnem obdobju (od 1. 10. 2017 do 28. 9. 2018) posneli in javno objavili skladbo. Sredstva bodo prednostno prejeli še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Podpora domači ustvarjalnosti
Prav zato je sindikat ZSVGS oblikoval sklad, iz katerega bo namenil sredstva za subvencijo kakovostnih skladb v slovenskem jeziku. »S tem želimo podpreti domače izvajalce in ustvarjalce pri zagotavljanju zadostne produkcije, nenazadnje tudi v luči spremembe zakona o medijih (ZMED), s katero želimo vplivati na razmerje predvajanih skladb na radijskih postajah v korist slovenske glasbe,« poudarjajo v ZSVGS. Namen razpisa je tudi ozavestiti slovenske glasbenike o avtorski pravici, sorodnih pravicah in delovanju kolektivnih organizacij v Sloveniji (IPF, SAZAS, AIPA). Pomembno je namreč, da so izvajalci seznanjeni o svojih pravicah, bonitetah, možnostih povezovanja in vlogi, ki jo ima pri tem Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS).

Nekatera razpisna pravila in pogoji
Subvencijo lahko prejmejo samo tiste skladbe, ki so bile od 1. 10. 2017 do 28. 9. 2018 izdane na uradnem nosilcu zvoka ali je bil posnetek skladbe v tem obdobju vsaj enkrat javno predvajan na eni izmed slovenskih radijskih ali TV postaj ali javni prireditvi. Izvedba v živo se, v skladu z razpisom, ne šteje kot predvajanje posnetka. Subvencijo lahko prejmejo samo vokalno-instrumentalne skladbe, katerih besedilo je v celoti v slovenskem jeziku, lahko tudi v slovenskem narečju, in takšne, ki so
do razpisnega roka ustrezno in pravilno prijavljene pri IPF. Vsak izvajalec lahko prijavi največ dve skladbi in prejme subvencijo največ za eno.

Strokovna komisija bo prispele skladbe razvrstila v tri kategorije: narodno-zabavne skladbe, slovenske zabavne skladbe, ter skladbe moderne pop-rock produkcije in ostalih glasbenih žanrov. Višina posamezne subvencije znaša 250 eur za posamezno skladbo.

Rok za prijavo na razpis je petek 28. 9. 2018 do 23.59.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani zsvgs.net ali na e-naslovu sklad.zsvgs@gmail.com.

Razpis najdete tukaj.