SIGIC išče skladbe za novo kompilacijo

Slovenski glasbenoinformacijski center (SIGIC) bo letos izdal kompilacijo aktualne slovenske glasbene ustvarjalnosti s področja t.i. world music, folk in etno glasbe. Z zgoščenko želijo predstaviti in promovirati te zvrsti glasbe v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru. Rok za prijave je 11. april 2017.

S kompilacija slovenske world music, folk in etno glasbe želi SIGIC zaobjeti sodobne in inovativne avtorske pristope v omenjenih glasbah, bo med drugim predstavljena na mednarodnem glasbenem sejmu Womex 2017.

Prijava

Prijava na razpis mora vsebovati: posnetek skladbe slovenskega avtorja, ki ni bila izdana pred letom 2014 (mp3), podatke o skladbi (izvajalska zasedba, datum posnetka, datum izdaje, založba (v primeru, da je bila skladba izdana), minutaža skladbe), reference izvajalske zasedbe s seznamom izvedenih koncertov zasedbe v obdobju 2014-2017. Skrajni rok za pošiljanje prijav je torek, 11. april 2017.

Prijava lahko vsebuje več posnetkov (največ tri), pri čemer je potrebno za vsako skladbo posebej zapisati podatke o skladbi.

V primeru izbranih skladb bodo z imetniki avtorskih, izvajalskih in fonogramskih pravic sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni pogoji za prenos pravic reproduciranja in distribuiranja skladbe in posnetka na kompilaciji (v obliki izdanega fonograma in digitalne izdaje) ter druge obveznosti pogodbenih strank. V primeru, da pogodb z imetniki pravic izbrane skladbe ne bo mogoče skleniti, bo na kompilacijo uvrščena skladba z rezervne liste, na kateri bodo po prednostnem vrstnem redu razvrščene neizbrane skladbe, prijavljene na razpis.

Prijavo je potrebno poslati po elektronski pošti na naslov info@sigic.si.

Več informacij na spletni strani SIGIC.SI.