Vlada potrdila oba zakona s področja avtorskih pravic

Vir: STA.si

Foto: Matjaž Han, Vlada RS

Vlada je na seji, 25. 8. 2022, potrdila predloga obeh zakonov, ki se nanašata na uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic. Spremembe zakonov prihajajo po tem, ko sta Evropski parlament in Svet EU z nekaterimi direktivami določila pravila za uveljavljanje pravic iz želje, da bi v EU nastal dobro delujoči trg avtorskih pravic.

Noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter zakona o kolektivnem upravljanju teh pravic so pripravili na gospodarskem ministrstvu. S predlaganimi spremembami se v slovenski pravni red med drugim prenašata evropska direktiva glede spodbujanja čezmejnega prenosa spletnih storitev ter direktiva o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade povedal gospodarski minister Matjaž Han, je vlada besedili obeh novel potrdila po "dolgem, strokovnem, zelo izčrpnem in intenzivnem usklajevanju". V DZ ju bodo poslali po njunem postopku, saj je rok za njun sprejem potekel že junija lani. Spomnil je, da je Slovenija zaradi zamude pri prenosu direktiv prejela dva opomina iz Bruslja, za odgovor na drugi opomin pa ji je Evropska komisija odobrila podaljšanje do 19. oktobra letos. Kazen sicer znaša več kot milijon evrov.

Z novelama po Hanovih besedah dosegajo štiri cilje: prispevajo k boljšemu delovanju notranjega digitalnega trga, zagotavljajo visoko stopnjo varstva avtorjev, lajšajo ureditev tovrstnih pravic ter vzpostavljajo okvir za ustrezno koriščenje avtorskih in drugih varovanih vsebin.

Spomnil je, da je o obeh predlaganih novelah, ki so ju pripravili v tesnem sodelovanju z Uradom za intelektualno lastnino, potekala široka javna razprava. Dvakrat sta bili dani v javno objavo - maja lani in februarja letos - ter trikrat v medresorsko usklajevanje, predloge in pripombe pa so podali številni deležniki.

Poudaril je, da so interesi vseh deležnikov "nasprotujoči in jih je težko uskladiti", da pa so vendarle "danes prišli do neke kompromisne rešitve". Izrazil je prepričanje, da bodo uspešni tudi v DZ.

Poglavitne rešitve novele zakona o avtorski in sorodnih pravicah so: pravično plačilo avtorjem in izvajalcem, licenciranje oziroma širši dostop vsebin na spletu in nove omejitve pravic, je pojasnil minister. Osnovni zakon določa, kakšne so te pravice, zakon o kolektivnem upravljanju teh pravic pa določa, kako jih avtorji uveljavljajo.

Kot je še povedal gospodarski minister, kljub intenzivnemu usklajevanju, ki je trajalo več kot dve leti, ni bilo mogoče ustreči vsem željam in najti boljši kompromis. Verjame pa, da so našli imenovalec, da se bo sistem izboljšal.