Izvedena delavnica IFPI v Budimpešti

Prejšnji teden so se v organizaciji IFPI (Mednarodno združenje fonogramske industrije) srečali predstavniki kolektivnih organizacij srednje in vzhodne Evrope: Slovaške, Latvije, Romunije, Bolgarije, Madžarske, Litve, Hrvaške in Slovenije. V Budimpešti jih je na dvodnevni delavnici na temo ključnih indeksov uspešnosti gostila Madžarska kolektivna organizacija za izvajalce in proizvajalce fonogramov MAHASZ.

Predstavili, pregledali in primerjali so rezultate kolektivnih organizacij v zadnjem obdobju, ob čemer se je izkazalo zelo uspešno poslovanje slovenske kolektivne organizacije.

IPF, k.o., v mnogih kriterijih prednjači pred kolegi iz tujine, kar je zagotovo rezultat dolgoročnega truda in prizadevanj.

Srečanje je ponudilo možnosti za pestro in aktivno debato prisotnih o izzivih, povezanih z uveljavljanjem sorodnih pravic pri različnih vrstah uporabnikov. Hkrati gre ob takšnih delavnicah za izmenjavo dobrih delovnih praks, kar je pomemben dejavnik za dobro poslovanje vseh kolektivnih organizacij.