Kako bo Covid-19 vplival na kolektivne organizacije?

V Music Week se predsednik uprave in izvršni direktor britanske kolektivne organizacije PPL Peter Leathem pridružuje svojemu kolegu PRS For Music Andreu C Martinu v razpravi o dolgoročnih učinkih pandemije na glasbeno industrijo in kolektivne organizacije. Gre za močna organizacije v mednarodnem merilu, a učinek pandemije bo vseeno imel v prihodnjih letih velik vpliv nanje.

Poleg tega, da je PPL obljubil 700.000 funtov za krizne sklade, je hkrati podpornik pobude, da se v različne sklade nameni 1,5 milijona funtov.

"Razmislili bomo o nadaljnjih tovrstnih vplačilih v podobne sklade," je Peter Leathem povedal za Music Week. "Ker v tem ne bomo kratek čas, bo dolgotrajno vplivalo na panogo. V naslednjih 12 do 18 mesecih bomo morali ugotoviti, kaj lahko storimo, da podpremo industrijo v tem težkem času."

Tudi PPL trpi posledice pandemije, kar pomeni, da domači in tuji imetniki pravic lahko pričakujejo znaten padec izplačil.

30. aprila je PPL predčasno izplačal avtorske honorarje članom, v podporo prizadetim zaradi pandemije.

"To je za nas nenavadno in tega običajno ne bi storili," je dejal Leathem. "Toda v teh okoliščinah smo menili, da je pomembnost denarnega pretoka vredna dodatnega dela za izvedbo predplačil. Če seštejete plačila marca in aprila, je to več kot 100 milijonov funtov, ki so bili v zadnjem mesecu namenjeni imetnikom pravic."

Po rekordnih rezultatih v zadnjih letih, zdaj obe angleški kolektivki, tako PPL kot PRS, beležita izgubo zaradi odloga plačila podjetjem, na primer trgovinam, restavracijam, barom in telovadnicam.

Čeprav bo to povzročilo takojšen padec dohodka tako za založbe, izvajalce, tekstopisce, založnike in druge imetnike pravic, Leathem zagovarja potezo:

"Ena prvih stvari, ki smo jo morali storiti zaradi okoliščin, je bilo ustavljeno izdajanje dovoljenj za javno predvajanje, saj so se morala številna podjetja zapreti, kar je pomenilo tudi to, da so prenehali s predvajanjem glasbe," je dejal. „Zato je takoj postalo pomembno, da se povežemo in ugotovimo, kakšen bo naš skupni odziv na situacijo. Ni se nam zdelo primerno, da podjetjem zaračunavamo za obdobje, ko niso odprta in ne uporabljajo glasbe. Čeprav gre za razmeroma preprost scenarij, je bilo oblikovanje dosledne politike nekoliko bolj zapleteno in v prvem tednu krize zaradi pandemije vzpostavljeno kar nekaj dela."

Poleg ukinitve zaračunavanja ima PPL PRS bolj prilagodljivo plačilno politiko za vsak dolgovani denar in začasen odlog plačila zamud.

Kolektivne organizacije so se več let zelo trudile, da so izobraževale podjetja o pomembnosti plačila za uporabo glasbe, zato Leathem zaradi prekinitev plačil ne skrbi.

"Mislim, da je večja skrb, kakšna bodo podjetja ostala po tej koronavirusni krizi," je dejal. "Vsekakor  bo kar nekaj žrtev, videli smo že nekaj večjih trgovskih verig, ki so dobesedno potonile. Dejstvo je, da ko začnemo s ponovnim pobiranjem, bo licenčno okolje drugače. Ostalo bo manj podjetij.«

Kakšno je stanje v drugih državah in njihovih kolektivnih organizacijah?

Večinoma so se kolektivke odločile za predčasno izplačilo nadomestil svojim članom, Hrvaška, ki jo je poleg pandemije prizadel še potres v Zagrebu, je najbolj prizadetim članom pomagala tudi finančno, sredstva pa črpala iz posebnega kulturnega sklada. Za pomoč so se odločali po strogih kriterijih, da so dejansko pomagali le tistim, ki so pomoč nujno potrebovali. Podobno tudi Španija in Italija.

Vse države, med njimi tudi Slovenija, pa pravzaprav tudi v tej situaciji lahko delujejo le znotraj zakonsko določenih okvirov. Zagotovo je pandemija Covid 19 pokazala na specifične in nepredvidljive težave, zaradi česar bo veljalo razmisliti o dodatnih možnostih in ukrepih, ki se jih bo trajno uvedlo v samo delovanje.