Nemci zbrali 5 % več nadomestil

Nemška kolektivna organizacija GEMA je v letu 2017 zbrala za 5 % več nadomestil kot v letu 2016. Tako so njihovi prihodki zrasli za 50 milijonov dosegli 1.07 milijarde evrov. GEMA sicer zbira nadomestila za javno izvajanje glasbe, uporabo glasbe na radiu in televiziji ter t. i. »iPhone tax«.

Rast prihodkov GEME se je sicer upočasnila. V letu 2016 je bila ta 15 % višja kot v letu 2015, lani pa se je zmanjšala za 10 %. Na izjemno rast v letu 2016 je sicer vplivala pomembna pogodba, ki jo je kolektivna organizacija sklenila z globalnim velikanom YouTubom in z njo uredila plačila nadomestil nemškim glasbenikom od leta 2009.

Manj prihodkov pri …
V letu 2017 so v Nemčiji upadli prihodki od posnete glasbe, in sicer za 9 % ter so pristali na 96.1 milijona evrih. Tako se je prvič po dolgem času zgodilo, da prihodki v tej skupini niso dosegli ali presegli magičnih 100 milijonov evrov. Prav tako so se zmanjšali prihodki z naslova digitalnih vsebin, a ne zato, ker bi ljudje te tehnologije manj uporabljali za dostop do glasbe. Prihodki so se tukaj zmanjšali zaradi prej omenjene pogodbe z YouTubom, ki je v letu 2016 skupaj v ta del kolača navrgla 81.6 milijona evrov, v letu 2017 pa 70 milijonov.

In več pri…
GEMA je v letu 2017 največ zaslužila z javnim izvajanjem glasbe. Po zaslugi koncertov in drugih nastopov so se prihodki tukaj zvišali za 2,8 % in so znašali 380,5 milijona evrov. Dobro so zaslužili tudi v medijih. Za prav toliko kot pri koncertiranju so se zvišali tudi prihodki iz naslova nadomestil radia in televizije. V letu 2017 so lani znašali 294,2 milijona evrov. Prav tako so dobre rezultate beležili pri prihodkih iz naslova t. i. »iPhone tax« - posebnega davka, ki ga Nemci plačujejo ob nakupu pametnih telefonov in tablic.

Izziv value gapa
Tako kot marsikatero drugo organizacijo v Evropi tudi GEMO skrbi problem »value gapa«, zato so politike ob predstavitvi rezultatov pozvali k aktivnejšemu reševanju problematike. Opozorili so, da se hitre spremembe v načinu (upo)rabe glasbe še kako odražajo pri prilivu nadomestil, zato je ključen izziv, kako zaščiti glasbeno kreativno industrijo.

GEMA je sicer v letu 2017 povečala število svojih članov za 2000 oseb. Tako imajo 72 tisoč članov in zastopajo več kot 2 milijona imetnikov pravic po vsem svetu.

Vir: Music Business Worldwide