Povzetek SCAPR-ovega letnega poročila za leto 2022

Že drugo leto zapored je SCAPR, svetovno združenje kolektivnih organizacij izvajalcev, ki združuje 56 kolektivnih organizacij za upravljanje sorodnih pravic izvajalcev v 41 državah, objavil letno poročilo z nekaterimi ključnimi podatki.

Prihodki, ki so jih zbrale članice SCAPR, so se v 2021 povečali za 3 % in so znašali 800 milijonov evrov, kar je sicer še vedno skoraj 6 % manj kot v letu pred pandemijo. Prihodki s področja priobčitve javnosti pri poslovni dejavnosti (npr. v gostinskih obratih, frizerjih, hotelih …) in javnih dogodkih so bili namreč še vedno kar za 56,7 milijonov evrov nižji od prihodkov, zbranih v letu 2019.

Kolektivne organizacije so se tudi v prejšnjem letu trudile kar najbolje uresničevati svoje osnovno poslanstvo. Tako jim je uspelo med izvajalce razdeliti kar 751,5 milijona evrov, kar je 93,5 milijonov več kot v letu 2020.

Kolektivne organizacije iz različnih držav so sklenile 25 novih pogodb o zastopanju oz. sporazumov, tako da je skupno število le-teh med članicami naraslo že na 789. Tako se je sodelovanje med kolektivnimi organizacijami pomembno okrepilo v največjo korist imetnikov pravic.

Posebej sta v poročilu izpostavljeni še dve podatkovni zbirki, to sta IPD in VRDB, ki sta bili razviti za izboljšanje izmenjave podatkov med kolektivnimi organizacijami z zagotavljanjem pravilne identifikacije izvajalcev in njihovih posnetih izvedb. IPF je k razvoju obeh podatkovnih platform prispeval pomemben delež tako v procesu razvoja kot tudi z vključitvijo svojih podatkovnih zbirk, kar nam omogoča učinkovito upravljanje pravic izvajalcev.

Veseli nas, da k uspehu evropskih kolektivnih organizacij pomembno prispeva tudi IPF, ki je v primerjavi z zadnjim letom pred pandemijo kot ena redkih evropskih organizacij svoje prihodke uspel dvigniti kar za 8 %. Uspeli smo tudi s predlogom določbe v sprejeti zakonodaji, ki je domačim ustvarjalcem v kriznem letu prinesla možnost izplačila izredne pomoči. Ta je glasbeni industriji pomagala prebroditi »suha« leta, ko je bilo izvajalcem zaradi omejitev onemogočeno izvajati osnovno dejavnost, to je tisto, kar počnejo najraje: nastopanje pred navdušeno publiko.

Več si lahko preberete v poročilu SCAPR, ki ga najdete tukaj.