Ruske kolektivne organizacije v zaščito intelektualne lastnine s tehnologijo blockchain

Kolektivne organizacije so se povezale z inovativnimi agencijami v Rusiji, s katerimi želijo ustvariti novo platformo za intelektualno lastnino. Ta naj bi slonela na tehnologiji blockchain. Za projekte se že zanimajo nekateri največji igralci na globalnem glasbenem trgu, kot je npr. korporacija Warner.

Projekt, pod imenom IPChain, nastaja ob podpori ruske vlade in kolektivnih organizacij, kot so RAO, RSP in VOIS, v inovativnem središču Skolkovo. »Danes ni več dovolj, da kolektivne organizacije delajo transparentno in učinkovito. Postati moramo več kot le posredniki med imetniki pravic in uporabniki. Ponuditi moramo celovito paleto storitev na digitalnih platformah, ki se dotikajo avtorske in sorodnih pravic,« je poudaril generalni direktor kolektivne organizacije VOIS Andrei Krichevesky.

Sledljivost uporabe
IPChain je zasnovan kot obojestranski instrument za ustvarjanje novega tržnega poslovnega modela na področju intelektualne lastnine. Tehnologija blockchain omogoča, da določenemu intelektualnemu delu sledimo v njegovi uporabi in pri sklenjenih dogovorih. »Pričakujemo, da bo projekt postal gonilo razvoja kreativne industrije in orodje za tiste, ki se želijo širiti na mednarodne trge intelektualne lastnine,« še poudarja Krichevesky.

Več o tehnologiji blockchain lahko preberete TUKAJ.

Vir: musicbusinessworldwide.com